Uvod - Vodič za preduzetnike

Ko je preduzetnik?

FacebookTwitterLinkedInPinterest

business8

Počnimo od…početka! Ko i šta je, zapravo, preduzetnik? Najčešća zabuna je da su svi biznismeni koji započnu posao i preduzetnici. Pokretanje posla nije preduzetništvo. Preduzetništvom se smatra stimulacija ekonomskog napretka kroz inovaciju i akciju. Preduzetnici optimizuju alokaciju sredstava i koriste resurse kako bi postigli maksimalni efekat. Kako bi to učinili njihov način razmišljanja mora biti inovativan, kreativan i orijentisan ka cilju. Ukoliko preduzetnik uvidi da postoji efikasniji način na koji stvari mogu da se rade, on ili ona neće oklevati da odbace stari sistem kako bi uveli novi, efikasniji. Preduzetnik ima hrabrosti da preuzme proračunat rizik na sebe i da radi stvari za koje drugi smatraju da nisu pametne ili moguće.

Odakle krenuti?

FacebookTwitterLinkedInPinterest

business6jpg

Odlučili ste da želite da budete preduzetnik. Odakle krenuti?

     Odredite svoje ciljeve. Iako je u pitanju krajnje individualna stvar pojedinca, ipak je moguće utvrditi određene pravilnosti i konsultovati iskustva uspešnih na tom putu. Pravilno i jasno postavljeni ciljevi mogu dovesti do toga da ciljevi postanu realnost a ne trajno nedostižna kategorija. Prilikom formulisanja cilja potrebno je postaviti ga tako da stvara novu pozitivnu situaciju umesto da se fokusira na problem. Na ovaj način se fokusirate na “pozitivno” i dajte sebi prostora za kreativan rad.

      Kada ste definisali ciljeve, vreme je i da osnujete svoju firmu. Više o tome možete videti na sajtu MojaFirma na sledećem linku.

Motivacija

FacebookTwitterLinkedInPinterest

Kada ste definisali svoje ciljeve i osnovali svoju firmu, neophodno je da pronađete snagu da realizujete aktivnosti koje vode ka ostvarenju ciljeva. Jedan od ključnih aktera na tom putu je: MOTIVACIJA.

7

Motivacija u poslovnom pogledu u direktnoj je vezi sa postavljenim ciljevima. Pravilno definisani ciljevi od presudnog su značaja za razvoj firme, ali i ništa manje nisu značajni na ličnom nivou. Motivacija predstavlja vrlo važnu kariku u ovom lancu jer predstavlja psihološki katalizator – ubrzava postignuće cilja. Visoko motivisani pojedinci i osoblje imaju spremnost da se posao uradi brzo i efikasno, što dovodi do veće produktivnosti, povećanja prihoda, uštede i zadovoljstva zaposlenih i vlasnika. Zaposleni i saradnici sa niskom motivacijom imaju tendenciju da rade sporije, bez obzira na produktivnost i efikasnost.

 

Kako da povećate samopouzdanje

FacebookTwitterLinkedInPinterest

Prvi ubica motiva je nedostatak samopouzdanja. Kada se to desi, to je obično zato što ste  u potpunosti fokusirani na ono što želite, zanemarujući ono što već imate.  Odvojite vreme da se fokusirate na sve pozitivno u vašem životu. Napravite listu vaših prednosti, poslednjih uspeha. Um iskrivljuje stvarnost da potvrdi ono u šta želi da veruje. Kada istinski verujete da ste zaslužili uspeh, vaš um će generisati način da se to ostvari.

Idi na sledeću lekciju (Planiranje) →

Vodič za preduzetnike