Prodajne veštine

Uvod

FacebookTwitterLinkedInPinterest

kompstatistika

Prodaja je multidisciplinarna delatnost koja zahteva poznavanje osnova marketinga, psihologije, menadžmenta… Predstavnici prodaje moraju da znaju kako da sagledaju problem kupca i da ponude rešenje.
Glavna prepreka u usvajanju veštine prodaje je to što ne postoji jedan najbolji način da se nešto proda i da je on primenljiv na sve situacije. Ličnost osobe koja želi da proda, sredi, proizvod, bitno utiče na to koji je tip tehnike najefikasniji za vas. Čak i kada imate sopstvenu razrađenu tehniku prodaje potrebno je isprobavati i druge metode koji vas mogu iznenaditi i postati vaša nova strategija.

Šta je lična prodaja

FacebookTwitterLinkedInPinterest

Lična prodaja je veština koju neki smatraju prirodnim talentom, ali prodaja je veština (skup različitih metoda) koja se uči i usavršava. Suština lične prodaje je interakcija između njenih subjekata, odnosno, neposredne komunikacije između kupaca i prodavca.

Neke od karakteristika lične prodaje su:

teleskopstat

 • Direktno obraćanje kupcu uz uvažavanje njegovog mišljenja
 • Mogućnost uspostavljanja direktne komunikacije
 • Obavezivanje kupca da aktivno učestvuje u komunikaciji pružajući prodavcu značajne informacije
 • Mogućnost koordinacije procesom od uspostavljanja kontakta do zaključenja prodaje
 • Fleksibilnost.

Kako krenuti?

FacebookTwitterLinkedInPinterest

Ono što su najčešći zadaci osobe menadžera prodaje u toku jednog dana:

 • Traženje potencijalnih kupaca – traženje potencijalnih kupaca ili traženje novih nosilaca prodaje
 • Ciljanje – donošenje odluke o načinu raspodele vremena između potencijalnih kupaca i aktuelnih kupaca
 • Komuniciranje – prenošenje informacija o uslugama
 • Prodaja – pristup, predstavljanje, odgovaranje na pitanja, prevazilaženje problema i zaključenje prodaje
 • Pružanje usluga – pružanje raznih usluga kupcima – konsultovanje, pružanje tehničke pomoći, dogovor o finansiranju
 • Prikupljanje informacija – istraživanje tržišta i prikupljanje informacija.

Poslovni sastanak

FacebookTwitterLinkedInPinterest

komunikacija

 

 1. Istaknite se: Razmislite na koji način želite da Vas drugi vide, a zatim osmislite kako to i da ostvarite.
 2. Pripremite se unapred: Analizirajte temu o kojoj će biti reči na sastanku. Takođe, nemojte držati reč predugo i trudite se da iznosite Vaše misli na jasan i konzistentan način.
 3. Vau efekat: Pošto ljudi najčešće prvo vide, a tek onda čuju, izgled igra veliku ulogu u načinu na koji će nas drugi percipirati. To znači da treba da obratite pažnju na sopstveni izgled, kao i na izgled Vaše vizit karte, veb-sajta i kancelarije.
 4. Budite sigurni u sebe: Ako Vi mislite da ste super, i drugi će tako misliti.
 5. Proverite da li imate greške: Drugim rečima, proverite da li na štampanom materijalu koji nosite na poslovni sastanak postoje pravopisne i druge greške.
 6. Osmehujte se: Osmeh stvara dobar prvi utisak i čini da se Vaš sagovornik oseća opušteno i lagodno.

 

Idi na sledeću lekciju (Biznis plan) →

Vodič za preduzetnike